16 Jun
16Jun

Levende, pustende kropper fungerer best på levende, naturlig mat. 

Hva vi mennesker bevisst putter i oss, får være opp til hver enkelt. Mitt hjerte banker for dyrene. De er prisgitt vår kunnskap og våre valg. Hva velger du for ditt dyr?

For nyttige tips: https://rotationalmonofeeding.com/#Vi er opplært til å tro at dyrene får i seg alt de trenger via tørrfor. Ideen til tørrfor oppstod for å gjøre tilgang til hundemat enklest mulig under jaktsesongen. Løsningen var på ingen måte tiltenkt langvarig bruk. Nå har tørrforing blitt så vanlig at vi durer på, uten i stille spørsmål eller bruke sunn fornuft. 

Det samme gjelder for medikamentell behandling og vaksinering. Leger og dyrleger er skolert i en tradisjon som støtter legemiddelindustrien. En industri styrt av privateide selskap som profiterer trillioner på syke dyr og mennesker. Husk det finnes mange veier til et mål. At noen sier dette er det eneste rette, betyr ikke at det er det. Vi er godt opplært til å godta ekspertenes anbefalinger. Husk eksperter er også mennesker. Så når du sverger til vitenskapen og det evidensbaserte. Har du sjekket ut hva du egentlig godkjenner? Forskere lar seg like mye bestikke som alle andre yrkesgrupper. Visste du at kontrollinstansen for godkjenning av nye medisiner er eid av de samme selskapene som eier og drifter farmasien. Hva tror du veier tyngst hvis selskapene tvinges til å velge mellom fortjeneste og profitt eller til dyr og menneskers beste? Hvorvidt tror du disse motsetningene lar seg kombinere?

Hva tenker du om dagens matvare og dyrefor produksjon? Produseres ferdigmat til dyr og menneskers beste? Eller kan den bakenforliggende drivkraften i hovedsak handle om salg, fortjeneste og kontroll?

Å leve på kunstig mat over tid, er ingen optimal løsning for verken mennesker eller dyr. På grunn av trykk- og varme behandlingen ferdigmat eller tørrfor gjennomgår, blir næringskvaliteten betydelig forringet. Med kunstige, prosesserte ingredienser, får maten begrenset nytteverdi uansett hvor påstått gode råvarene er før bearbeiding. 

Vedvarende eksponering for kunstig mat/tørrfor, medisiner eller toksiske komponenter, motarbeider kroppens naturlige fungering og vil før eller siden føre til opphopet over belastning og blomstrende symptomer av ulike slag. 

Nora Lenz har nærmere 20 års erfaring fra naturlig foring av hund og katt. Se vedlagte filmsnutter for mer info!
Hun kan vise til tusener av før og etter- historier fra eiere som har sett sine dyr reversere alvorlige lidelser av ulike slag. Noras erfaring fra naturlig foring, fortjener fokus. Intensjonen er til dyrenes beste samt bistå eiere på veien mot tilfrisking.

Natur medisinsk tradisjon ser symptomer som tegn på at kroppen vil ordne opp. Med nødvendig støtte i prosessen, er den naturlig selvhjulpet. Å motarbeide/dempe symptomene, tar ikke automatisk bort roten til problemet.

Se vedlagt link for mer utfyllende informasjon om holistisk dyrevelferd:

https://holvet.net/about-us/my-philosophy/

https://holvet.net/dr-yasson-s-articles-on-natural-pet-health/holistic-pet-vaccinations/

https://holvet.net/dr-yasson-s-articles-on-natural-pet-health/natural-pet-nutrition/

I filmen om ørebetennelse under, sier Nora; «Symptombehandling blir som å prøve å drepe fluene rundt søppelfyllingen i stedet for å fjerne søppelet som lukter". Hun peker på årsaker og grep vi kan ta for å forebygge og bekjempe inflammasjon med naturlige ingredienser, faste og minst mulig fett. 

Hvorfor unngå fett?

Substanser kropper strever nyttiggjøre seg, lagres bla i fettcellene. Når målet er å redusere opphopning av avfall, vil tilførsel av animalsk fett snarere øke belastningen og dermed ha motsatt effekt.  

Med kunnskap kan vi velge. Hva velger du?

 


Eksempeltekst