Dyretolk

Informasjon og Etikk

En avtale baseres på gjensidig tillit hvor oppriktige forespørsler blir prioritert. Jeg formidler hva som fanges opp der og da. Informasjonen er verken ment som en definert sannhet, garanti eller diagnose. 

Tilgjengelig informasjon formidles med dyrets beste i fokus. Altså, hva dyret vil fortelle uavhengig av hva eier forventer eller ønsker høre.

Av etiske hensyn, er samtykke fra dyrets rettmessige eier/eiere nødvendig. Anonyme eksempler kan bli brukt i veiledning eller opplæring. 

Taushetsplikt er en selvfølge.

"Min største drivkraft er å se dyrene blomstre!"