Systemiske oppstillinger - veiledning i gruppe

SYSTEMISKE OPPSTILLINGER - 20 ÅRS ERFARING

I 2003 hadde jeg mitt første møte med systemiske oppstillinger og ble mektig fascinert. Etter nærmere 20 års praksis, er metoden fortsatt like fengende for meg. 

Jeg benyttet metoden for personlig utvikling og høstet erfaring som deltager til jeg lærte meg å lede oppstillinger selv. Tyskeren Achim Fritzche var min læremester og faglige veileder fra 2009 fram til han pensjonerte seg i 2018. 

Informasjon og Etikk

  Ved å sette intensjon på hva du ønsker, vil oppstillingen jobbe for deg og vise mulige steg videre. Sammen skaper vi flyt i det fastlåste og finner nye løsninger. Fokus rettes mot det som er viktig for deg akkurat nå. Konstellasjonen vil raskt indikere hvor det kan være gunstig å nøste videre.

All informasjon behandles konfidensielt. 

Du kan bli med som deltager eller ha oppstilling på eget tema. Metoden fungerer for de fleste utfordringer og kan gjennomføres anonymt. Det jobbes trinnvis, slik at du til en hver tid kan ta stilling til hvor langt inn i materien du ønsker å gå. Forkunnskaper eller erfaring med oppstillinger er ikke nødvendig.

Deltageres kommentarer;

"Sterkt og virkningsfullt""Hvordan er det mulig?", "Dette skapte gunstige ringvirkninger for hele familien", "Løsningen ble tydelig for meg", Dette lar seg ikke forklare, det må bare oppleves", "Fint å bare få være, uten å tenke eller analysere".

Velkommen med!